Om Gestaltterapi

PO Samtalspartner

PO Samtalspartner är ett litet nätverksbaserat tjänsteföretag som erbjuder gestaltterapi och konsulttjänster med coaching, handledning och mentorsskap inom bla ledarskap och personalutveckling. Det mesta av vår verksamhet är beroende av samverkan med andra konsulter som ingår i vårt nätverk. Vi arbetar med bland annat gestaltterapi, coaching, personutveckling, ledningsutveckling, friskvård och rekreation. En viktig del i friskvården är Laserbehandling med Medicinsk LågenergiLaser, LLLT. Denna behandling är effektiv vid smärta och inflammation och ofta använd vid bl a idrottsskador. Rekreation är en del av vår verksamhet som startade 2005 och är fokuserad kring Island och den isländska naturen. Vi erbjuder fisketurer, vandring, ridturer och skräddarsydda konferenser.
PO Samtalspartner ingår i ett litet kluster av tre företag, alla med samma ägare.
De övriga två företagen är Institutet för Kris Och Gestaltterapi
, IKG och PO Fiskepartner. Under namnet Laserpartner bedrivs även behandling med Medicinsk LågenergiLaser, LLLT. Alla nämnda företag har sin bas i Uppsala. 

En sidoverksamhet som vuxit fram ur ett personligt intresse är försäljning av domännamn, webbhotell mm till internets kanske lägsta priser www.dinegensida.com

         Om ägaren          

 

Hej! Mitt namn är Per-Otto Sylwan. Jag bor i Uppsala och jag har arbetat som Gestaltterapeut i mer än 25 år. Mitt yrke är att hjälpa människor och att få dem att må bra och trivas med sina liv. 

Min bakgrund och utbildning är bred, med examina i biologi/fysiologi, juridik, gestaltterapi och drama. Under åren 1989-2002 har jag arbetat som deltidspolitiker på toppnivå i Uppsala-Stockholms området. Jag har varit aktiv i såväl Landstingsstyrelse och Länsstyrelse samt i övrigt innehaft flera "tunga" styrelseuppdrag såsom bl a Akademiska sjukhusets styrelse och arbetsutskott, Mälardalsrådets styrelse samt styrelsen för Skatteförvaltningen i mälarregionen. Mina erfarenheter från det politiska området är ett mycket bra komplement som ger mig förståelse och erfarenheter för att arbeta med organisations- och ledningsfrågor.
Jag är även utbildad i zenmeditation och Tai chi chuan under åren 1975-1984. Min lärare var Jacgues Dropsy från Paris.

Efter att ha avslutat mitt politiska engagemang 2002, verkar jag numera helt opolitiskt. Jag har i stället lagt all min kraft på att återuppbygga verksamheten som gestaltterapeut och konsult. Områden där jag fördjupat och förnyat min verksamhet är bl a coaching, personalutveckling och teambuilding.
Andra arbetsområden är t ex rekreations-, konferens- och friskvårdsverksamhet som bedrivs främst på Island samt Medicinsk laserbehandling.
Jag trivs med att hjälpa människor och i min verksamhet som gestaltterapeut och konsult upplever jag regelbundet stimulerande möten med människor som vill vidareutveckla sina liv och göra dem bättre.

 

Kort CV

Sylwan Per-Otto: Universitetsexamina/utbildningar vid Uppsala universitet: Biologi(spec fysiologi)1974, Drama 1976, Juridik 1988. Amanuens/assistent i zoofysiologi 1971-74. Dramalärare 1976-79. Praktiserande gestaltterapeut sedan 1981(1979 under handledning). Inriktning: Gestaltterapi kombinerat med diverse kroppsterapeutiska tekniker och NLP samt psykodynamisk objektrelationsteori.
Gestaltterapiutbildning 1978-81, 1350 timmar inom Stockholms Gestaltcentrum i samarbete med "An International Gestalt Training Community". Huvudlärare Sidney Gershensson, LSCW, Lic No 2988 State of California. Under utbildningsåren utfördes under 1611 timmar terapeutiskt arbete med grupper 1130 tim och enskilda 431 tim. Handledning för detta arbete gavs huvudsakligen av Sidney Gershensson och Torbjörn Fjellström. Som helhet bestod den treåriga utbildningen sålunda av 2961 timmar(1350 tim teori och 1611 tim praktik). Det bör betonas att detta är ett betydligt större antal utbildnings- och verksamhetstimmar än vad som är praxis för en treårig terapeututbildning.

Närliggande Utbildning och erfarenhet: Psykodynamiskt orienterade teoriseminarier och handledning inom olika områden 1981-87; NLP 1981-82; Zenmeditation (sedan 1975); Tai chi chuan (sedan 1975); Diverse kroppsorienterade terapi- och avspänningstekniker från 1975 och framåt. Enskild utbildning i Laserbehandlingsmetodik åren 2005-06 samt vidareutbildning i seminarieform årligen från 2007. Är medlem i Svenska LaserMedicinska Sällskapet, SLMS.
Nuvarande verksamhet: Privatpraktik i Uppsala huvudsakligen med enskilda vuxna. Närliggande arbete som handledare och coach för personalgrupper och enskilda. Ledningsutveckling. Utformar behovsanpassade seminarier till klienter och kunder. Arbetar även med friskvård och Medicinsk Laserbehandling, LLLT samt med rekreationsverksamhet på Island. Är verksam i ett proffessionellt nätverk av konsulter.
Företag: Institutet för Kris och Gestaltterapi (IKG), Musikvägen 34, 756 50 Uppsala.
Tel: 0708-55 85 33. Hemsida:www.samtalspartner.se

Kontakta mig gärna på tel: 018 – 51 03 62 eller
0708 – 55 85 33 eller använd denna    e-postlänk.

Aktuella kurser och program

Res mål

Copyright © 2002-2005->Per-Otto Sylwan

 

Tillbaka till sidans topp

 

                                  

 

 
Om
samtalspartner