Submit Your Site To 
The Web's Top 50 Search Engines for Free!

 

 

 

Citroen   
Probleminfo C5    

(info listas nedan i den ordning den inkommit)   

 

Information om problem och felaktigheter på bilmodellen Citroen C5

OBS Viktigt! Sidan bygger huvudsakligen på subjektiva erfarenheter och subjektiv information vars värde varje besökare/läsare måste bedöma helt på egen hand.
Jag som är verksam som redaktör tar inget som helst ansvar för om nedanstående information är korrekt. Informationen utgör påståenden från undertecknad samt från andra enskilda personer inklusive verkstadspersonal.
Eftersom informationen således till stor del bygger på subjektiva rykten kan jag naturligtvis inte ta något som helst ansvar för sanningshalt eller hur informationen används av Er som besöker sidan. Jag uppmanar därför Dig som besökare att noggrannt själv kontrollera om information verkar korrekt innan du lämnar in bilen på reparation, åtgärdar den på egen hand eller vidtar annan åtgärd pga information du inhämtar på denna sida.
Jag/vi är medvetna om att många citroenägare är nöjda med sina bilar liksom att många bilar fungerar mycket bra. Avsikten med enna sida är dock inte att heltäckande belysa citroens för- och nackdelar utan att hjälpa kunder och bilägare att upptäcka eventuella svagheter. Även om tillförlitligheten i informationen således är svår att garantera så är styrkan i det som sidan erbjuder att du som ev köpare kan ställa "rätt" frågor till säljaren samt att du som köpare/ägare kan få en starkare ställning om du behöver ställa krav på säjaren och/eller verkstaden eller i sista hand på Citroen som tillverkare.

Läs mer om mitt redaktionella och juridiska ansvar!

Länk till Vi bilägares rapportsida om Citroen

 

Jag/vi tar tacksamt emot information om problem med Citroen C5 samt även problem gällande Citroens övriga bilmodeller.
Bidrag kan lämnas genom att du använder vårt kontaktformulär eller genom att skicka ett vanligt mail till: po@dinegensida.com

Jag/Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande refusera och/eller redigera insända bidrag.
OBS! Av tidsskäl väljer vi att inte översätta bidrag från engelsktalande. Dessa publiceras därför på Engelska

 

Jag hoppas att du har nytta av denna sida.

 

Per-Otto Sylwan
Redaktör

 

Informationen listas tills vidare nedan i kronologisk ordning.

 

OBS! Bromsproblem bakbromsar på C5.OBS!

Citroen C5 har problem med bromsoken på bakbromsen. Oken som är av aluminium kan ärga svårt på förhållandevis kort tid. Ett vanligt standardbyte av förslitna bromsklossar kan medföra mycket krångel pga detta.
Ärg är enligt uppgift ett vanligt problem vid bromsklossbyte baktill på C5 redan vid första bytet av bromsklossar och enligt uppgift från minst två verkstäder måste bromsoket ofta tas loss och slipas, alternativt måste det bytas.
Problemet medför att i princip endast märkesverkstäder kan utföra bromsklossbyte samt att detta blir förhållandevis mycket kostsamt. I mer påtagliga fall är ärgen tydlig och föranleder även för en "vanlig" bilreparatör åtgärder att rengöra extra samt vara extra noggrann vid moteringen av nya klossar samt att slipa rent i klossutrymmet samt vid upphängningen av oket. Ärgproblemet kan eventuellt i vissa riktigt svåra fall också ha blivit så allvarligt att låssprinten för bromsklossarna inte längre hålls på plats och då måste oket ovillkorligen bytas.

I mindre allvarliga fall syns inga tydliga problem utan allt ser normalt ut. Den som inte känner till okets svagheter byter då klossar utan synbara problem och allting förefaller efter åtgärden vara helt normalt. Emellertid så kan ärgen ändå ha orsakat problem så att oket är något snett utan att detta syns och detta leder till att de nya bromsklossarna inte släpper som de skall efter inbromsning. Bromsklossarna får i stället en tendens att ligga på och orsaka överhettning samt att då också slitas ner mycket snabbt. Vad överhettningen medför för bromsarnas funktion är svårt att säga, men i extrema fall kan sannolikt okets och bromsarnas funktion påverkas. Även hjullager mm riskerar enligt verkstadsuppgift eventuellt att påverkas av överhettningen om denna är svår. En ökad bensinförbrukning är också en följd och det kan faktiskt vara så att den som inte märker detta på annat sätt kan märka det genom att bilen plötsligt efter bromsklossbyte drar någon eller några dl mer per mil.
På Citroenverkstäder känner man väl till problemet med att bromsoket kan vara lite snett pga ärg och man åtgärdar detta vid bromsklossbyte genom att demontera oket och slipa av det eller genom att byta ut det. Detta blir dyrt för kunden, men bromsarna har god möjlighet att fungera tillfredställande efter dessa åtgärder.
Exempel på komentarer från verkmästare på två olika Citroenverkstäder: "Du lär knappast var den ende som kontaktat Citroens generalagent om problem med bakbromsarna på C5." "Det har varit väldigt mycket problem med bakbromsarna på C5."

I det fall en icke märkesverkstad skall byta bromsklossar eller om en kunnig bilägare gör det hela själv finns som nämnts ovan i de mer lindriga fallen av ärgskada ingen indikation på att något är onormalt. Efter bromsklosssbytet riskerar man då att bromsarna ligger på enligt ovan trots att klossarna bytts på ett proffessionellt och noggrannt sätt. Om felet inte upptäcks kan bromsarna ta skada. Man får dessutom ökade bensinkostnader och man får byta klossar igen redan efter några hundra mil. Om man har otur och inte utnyttjar en märkesverkstad heller denna gång så upprepas problemet.

Vid samtal med den person som i dessa ärenden företräder Citroen i Sverige tas problemet med påliggande bromsar upp. Problemet har uppstått trots ett mycket noggrannt genomfört bromsklossbyte med två extra rengöringsomgångar. Citroens representant har en något avvisande attityd, men uppger efter en stund att han känner till problemet med bakbromsarna och att ärg kan förekomma på oket och orsaka problem av detta slag. Hans nästa kommentar är att "alla bilar har sina egenheter och detta är en egenhet hos just Citroen C5. Kunder får räkna med att det kan finnas denna typ av egenheter på en bil och har egentligen ingen större anledning att klaga på att sådant förekommer". Efter en stunds diskussion blir citroenrepresentantens attityd något mer ödmjuk. Han medger att det "kanske" kan finnas en viss anledning till klagomålet och säger slutligen att det är ok att be en märkesverkstad höra av sig till honom personligen om felet kvarstår och måste åtgärdas på märkesverkstad.

Efter ett brev till Citroen, Sverige samt vid ett förnyat telefonsamtal är attityden ytterligare något mer ödmjuk. Citroens representant medger då att det kan finnas anledning till att Citroen står för bromsokbytet i de fall det hos verkstaden påvisas att problem med påliggande bromsar orsakas av att ärg skadat oket. Vid krav på att få båda oken utbytta och då till ok av ett annat slag som inte ger samma problem vid nästa bromsklossbyte svarar Citroens representant att " man inte gör bromsokbyte i preventivt syfte och att det inte heller finns andra ok att tillgå."

Citroens hållning måste i detta fall betraktas som märklig. Om problem visas uppstå på en så viktig funktion som bilens bromsar så måste det betraktas som en rimlig årtgärd att stå för byte av undermåliga delar inte bara vid påvisad skada utan även i preventivt syfte.
Faktum är att Citroen börjat erkänna problemet med ärg på bromsoken. I månadsskiftet nov/dec 2005 har man gått ut med direktiv att bromsoken kan bytas gratis med förlängd garanti upp till 10.000 mil om ärgen på oket är tillräckligt allvarlig för att skada fästet för låssprinten till bromsklossarna. Man har dock såvitt känt fortfarande inte gått ut med tydliga direktiv vad gäller ärg som ger snedbelastning och låsta bromsklossar. Det kan vidare tyckas märkligt att man vid ett eventuellt garantibyte byter till exakt samma bromsok som tidigare eftersom detta naturligtvis med ganska stor sannolikhet leder till förnyade problem för kunden vid nästa byte av förslitna bromsklossar.

Ny info 060125

Det verkar som att problemet med bakbromsarna är värre än vad som sagts ovan. Signaler finns som tyder på att även till synes problemfria bromsar börjar påverkas på ett ganska tidigt stadium. Detta kan visa sig i det faktum att bilen successivt drar lite mer bensin.
En ny bil bör normalt dra lite mindre bensin allteftersom motorn blir inkörd. Om din Citroen C5 inte uppför sig så utan i stället drar lite mer efterhand som den blir äldre så beror det med största sannolikhet på att bromsarna successivt pga ärgproblem blir mer och mer "tajta". Någon deciliter mer per mil är inget litet problem. Det innebär över tusen kronor på tusen mil. En C5 som körts 4.000 mil kan eventuellt pga ärgen i bromsarna dra bortåt 2 dl mer per mil.
Att Citroen inte gör något åt detta är märkligt och ett ganska stort problem för bilägaren dels i kostnad för bensin men också för betydligt dyrare och krångligare bromsklossbyte än vad som är rimligt. Dessutom är det så att problemet med största säkerhet kommer att uppträda igen med successivt ökande bensinkostnad samt ett krångel vid nästa bromsklossbyte när bilen gått kanske 10 till 12.000 mil. Att då komma till tillverkaren och begära att denne tar ansvar för konstruktionsfelet lär inte vara lätt eftersom det då naturligtvis går att skylla på bilens ålder. Se upp för detta och ställ krav på tillverkaren, alternativt byt bil.

 

Problem bakruta

Bakrutan på C5 tycks enligt muntliga uppgifter från verkstadspersonal ha problem. Det gäller 2 olika problemområden. Dels finns problem med öppningsmekanismen för bakrutan som ibland krånglar och kan sluta fungera korrekt och dels verkar elslingorna i bakrutan vara av dålig kvalitet. Problemen med elslingan innebär att enskilda slingor även efter relativt kort tid har en tendens att sluta fungera.

Problem tändspolar

Enligt uppgift från en person som tidigare arbetat med citroenbilar förekommer ibland problem med tändspolar på C5. Tändspolar finns till varje tändstift och dessa har en tendens att fungera dåligt. Många bilägare påstås ha råkat ut för tändspolebyten redan under garantitiden. I vissa fall har många spolar behövt bytas ut. Uppgift saknas om Citroen valt att byta till en annan sorts spole med mindre problem.
Följande läsarbrev antyder dock att ingen bättring ännu skett på dett område:
Hej! Skickar ett bidrag till Er sida som problemÄgare till en Citroen C 5 V 6 årsmodell 2004 uttagen juli 2004 Tändspoleproblem! Har blivit stående 2 ggr och fått byta ut samtliga tändspolar. Vad som händer efter garantitidens utgång vågar jag inte tänka på.

Problem Glödlampor

Glödlamporna på C5 tycks ha en tendens att ofta gå sönder. Främst gäller detta halvljuset, vilket troligen beror på att detta används betydligt mer än helljuset. Även andra glödlampor såsom parkeringsljus och skyltlykta kan eventuellt ha kort livslängd, men framför allt gäller det som sagt halvljuslamporna. I vissa fall har enligt uppgift halvljuslampor behövt bytas 5-6 ggr per år eller mer. Lamporna är inte helt lätta att byta på egen hand vilket gör problemet större ur kostnads- och bekvämlighetssynpunkt. På vänster sida måste batteriet demonteras vid lampbyte. För en bilägare som är ovan att själv åtgärda sin bil kan detta vara ett ganska stort hinder och bilen måste då till verkstad, vilket blir dyrt och besvärligt, speciellt om lampor går sönder ofta. För den som inte köper lampor på alternativa lågprisbutiker blir kostnaden ganska hög. Det kan synas orimligt att man i vissa fall kan ha en månadskostnad på i snitt 200kr eller mer enbart för lampbyten

Ny info 060125

Det verkar som glödlampsproblemet kan vara betydligt allvarligare än som nämnts ovan. Eftersom man måste ta ur batteriet vid byte av lampor på vänsterstrålkastaren så blir bilen som nämnts strömlös om man inte kopplar bilen till en tillfällig strömkälla. När bilen är strömlös så riskerar färddatorn att tappa kalibreringen och bli felvisande. Detta är ett allvarligt problem t ex om du tror att du har bensin i tanken, men inte har det för att datorn visar fel. Än värre är dock att den separata dator som styr ljuset och flera andra funktioner kanske kan ta skada av att vara strömlös och få rena funktionsfel. Om detta händer kan du råka ut för rena funktionsbortfall av mer eller mindre allvarlig art samt kanske dessutom bli tvungen att byta datorn vilket blir kostsamt. En ny kostar enligt upåpgift över 4.000kr och med arbetskostnad kan det bli betydligt mer. Se upp för detta och var noga med att ha ett extrabatteri och kablar som du kopplar till bilen under det att du byter lampor i vänster strålkastare. Alternativt, lämna in bilen när du behöver byta lampa på vänstersida (Om du orkar med ett sånt krångel för något som borde vara enkelt för bilägaren?)

Problem lampor skyltlykta bak

Lamporna till skyltlyktan bak har en tendens att orsaka överhettning samt att smälta ner när de går sönder. Eftersom de saknar en vanlig sockel smälter ibland lampfästet samman, vilket gör att detta måste bytas. Onödigt och kostsamt för kunden/bilägaren

Problem orginalfälgar på tidiga modeller

Problem med sprickor på orginalfälgarna till de första årsmodellerna har rapporterats. Citroen har här valt att erbjuda fälgbyte till samtliga kunder, vilket reducerar detta till att huvudsakligen vara ett bekvämlighetsproblem då man måste vara utan bilen i några timmar upp till en hel dag för bytet.

Problem temperatursensor

Temperatursensorn för mätning av yttertemperaturen som sitter på höger backspegel har rapporterats ha låg livslängd. Det är oklart hur vanligt detta problem är. Kostnaden för byte är inte obetydlig. Problemet i sig är knappast allvarligt annat än då temperaturen inte visas korrekt vid väderomslag omkring nollgraders strecket.

Problem med mätpunkter för klimatanläggningen

Mätpunkterna för innertemperaturen som tillhör klimatanläggningen på C5 förefaller vara antingen för få och/eller felplacerade. Följden är att klimatanläggningen är mycket svår att ställa in korrekt. Avkylning eller uppvärmning kan fortsätta trots att temperaturen i framsätet är på den nivå man har valt att ställa in anläggningen för. Problemet gör att det är svårt att under vissa förhållanden ställa in en bekväm önskad temperatur. Det kan t o m i enstaka fall när man önskar få det varmare vara lättare att få rätt temperatur om man slår av klimatanläggningen.

Problem fjärrlås

Fjärrlåsets knappar på bilens nyckel är mycket lätta att utlösa. Detta kan innebära att när man låser bilen och sedan stoppar nyckeln i fickan så låses dörrarna upp. Risken med detta är liten eftersom dörrarna automatiskt låses igen om man inte öppnar någon av dem inom ca 20-30 sek. Emellertid kan det i enstaka fall finnas en risk att någon som ser att man är på väg in i en affär eller liknande kan hinna öppna dörren på bilen under denna tidsperiod. Risken att bli av med ägodelar och/eller bilen är då uppenbar.

Problem bilbälte ,återspolningen

Problem har rapporterats med återspolningen på bilbälten. I första hand gäller detta förarsätet som används mycket. Risk finns att en ouppmärksam förare pga detta stänger dörren om bältet så att det kommer i kläm. Bältet kan då skadas och i enstaka fall om låsdelen av metall kommer i kläm så kan bilen och/eller dörrlåset skadas.

Problem plastdetaljer

Problem har rapporterats om dålig finish och funktion på plastdetaljer. Detta problem är sannolikt något som Citroen delar med många moderna bilar. Tendensen att ersätta metall med plast är i vissa fall mycket negativ för bilägaren. Plasten är ofta betydligt känsligare är metall och även "små" skador kan bli betydligt mer allvarliga och kostsamma pga detta.

Problem säkringsbox

Säkringsboxen i bilens kupéutrymme är mycket svår att hitta för en "vanlig" bilägare. Säkringarna finns bakom och under den lilla förvaringslåda som sitter till vänster om bilens ratt. Instruktionsboken ger mycket luddig information om var boxen finns och hur denna öppnas. För att öppna den måste man först öppna förvaringsboxen och sedan klämma ihop boxens sidor ganska kraftigt samt dra hela förvaringsboxen neråt. Eftersom instruktion och bild i instruktionsboken är så pass luddiga och eftersom man inte genom vanlig okulärbesiktning kan se var säkringarna finns så är det i många fall troligt att man vid akut problem med trasiga säkringar inte klarar att byta dessa.
Säkringsbyte måste betraktas som en vanlig rutinåtgärd som kan bli akut nödvändig och som en bilägare själv skall kunna klara utan besvär. Problemet med att hitta säkringarna inne i kupéen på C5 är därför inte så litet som det kan tyckas vid första påseendet. Tvärtom bör det betraktas som ganska allvarligt i synnerhet som det naturligtvis borde vara mycket lätt för fabrikanten att åtgärda både vad gäller utformningen av säkringsboxen och informationen om hur denna hittas och öppnas.

Problem med elsystemet på C5

Citroen C5 har enligt uppgift vissa problem med elsystemet. Detta är liksom hos de flesta andra moderna bilar delvis datoriserat. Datoriseringen medför i sig själv problem och är i de flesta fall helt onödig. Problemet delas med fler bilmärken och bilmodeller. Detta är dock knappast någon bra ursäkt och till föga tröst för den kund som drabbas. Man kan enligt uppgift råka ut för olika saker. Det vanligaste är onödiga felaktiga felmeddelanden från färddatorn som orsakar oro och ibland kostnader för "onödiga" verkstadsbesök.
Risken för "osynlig" belastning som laddar ur batteriet verkar öka med datoriseringen. Det kan vara mycket svårt att "felsöka" elsystemet om urladdningsproblem uppstår. Även för en duktig, reparationsvan bilägare som på äldre bilar klarade detta själv är elproblem svårare eller omöjliga att åtgärda eftersom själva "felet" kan ligga inne i det datoriserade systemet. Beroendet av märkesverkstad ökar liksom kostnaden för kunden eftersom endast märkesverkstaden har tillgång till rätt "datainformation" och utrustning.

På C5 verkar de vanligaste problemen enligt uppgift vara felaktiga felmeddelanden i färddatorn samt att energisparfunktionen som är datoriserad ibland inte slår till som den skall. Om detta händer laddas batteriet ur mycket snabbt eftersom flera amperes belastning då kan ligga kvar i systemet. Det är oklart hur vanligt detta problem är.

Ett annat problem är att batteriet måste kopplas ur vid byte av lampa på vänster strålkastare (se ovan). Efter urkoppling kan problem uppstå med vissa färddatorfunktioner samt med t ex kod för radio/CD spelare.
Man kan tycka att datorsystemet borde ha minst en backupfunktion med ett eget mindre batteri som försörjer systemet. Detta måste gå att lösa, men kan dock medföra svårigheter med nuvarande konstruktion eftersom elsystemet på C5 inte slår av vissa funktioner förrän efter en viss tid. Ett vanligt litet "backupbatteri" klarar knappast den belastning som systemet kräver såsom det nu är uppbyggt.

Kommentar Vad som är elsystemsfel och eller problem med bilens datorisering verkar vara en öppen fråga. Det är eländigt att hamna i lägen där felsökning är svår och där datorsystem saknar backupfunktion. Det beroende av märkesverkstäder som är förljden av nuvarande komplicerade samspel dator - elsystem är intebra, tvärtom skapar det en stor osälerhet för bilägaren t ex vid längre semesterresor. Tänk er att bli stående i nordnorge med en bil utan framljus och/eller med försterrutor som inte går att stänga och att inte en lokal bilreparatör har en chans att hjälpa er.

Problem luftturbulens vid bakrutan på C5 kombi

Kombimodellen på C5 har kraftig luftturbulens baktill, vilket orskar ständig kraftig nedsmutsning av bakrutan vid smutsig vägbana. Turbulensen är så pass kraftig att det behövs mycket liten smutsnivå för att sikten genom bakrutan snabbt skall bli dålig. Även vanligt torrt damm kan ibland förhållandevis snabbt ge dålig sikt. Vid kraftigt regn som ger mycket smuts på vägen är problemet synnerligen påtagligt och sikten kan då försämras kraftigt på betydligt mindre än en minut. Att spolfunktionen på bakrutan inte är i toppklass gör att problemet kan upplevas som mycket irriterande. Vad luftturbulensen innebär för bensinförbrukningen är oklart, men det är svårt att tro att innebörden kan vara positiv.

Problem lampa/kontakt handskfack.

Problem har rapporterats om elfel i handskfacket som kan leda till urladdning av batteriet. Felet verkar relaterat till kontakten som tänder handskfackets lampa. Problemet är allvarligt i den bemärkelsen att alla elproblem kan få större konsekvenser än de "förtjänar" pga det datoriserade elstyrsystemet. Kalibrering mm av färddatorn kan uppstå med felinformation som följd och i sista hand kan kanske färddatorn skadas. Denna är dyr att byta

Problem datorer

Färddatorn och övrig datorisering på Citroen C5 verkar ha brister. Fel kan uppstå som slår ut enskilda funktioner/enheter i bilens elsystem. Eftersom alla funktioner i princip styrs av datorer så blir felaktigheter svåra att spåra av en lekman eller en icke märkesverkstad. Ett enskilt "banalt" fel såsom t ex en utslagen torkare på bakrutan kan om det vill sig illa innebära att en hel datormodul måste bytas för att felet skall kunna avhjälpas.
Man kan tycka att omprogramering av datorerna borde göras enkel och även lättillgänglig. Det är inte alls tekniskt omöjligt att göra ett datorsystem billigt och enkelt. Troligen handlar detta om att Citroen liksom många andra tillverkare vill tvinga kunder att bli beroende av deras egen verksamhet och deras egna resurser eftersom ingen riktig felsökning kan utföras av en icke märkesverkstad. Ett sådant beteende måste betraktas som kundovänligt och mästrande. Det är viktigt att vi som är kunder, konsumenter och användare gör allt vi kan för att stävja denna typ av beroendeframkallande beteende/policy.
Datorerna på en bil bör göras sådan att man själv har tillgång till någon slags restore funktion. De bör dessutom göras så enkla och billiga som möjligt för kundens bästa. Förlängd elektronikgaranti till ca 10 år är också ett måste.

Problem med de höj- och sänkbara framsätena

De höj och sänkbara framsätena är bra att ha. det verkar dock som att spakarna på sidan om framsätena är mycket ömtåliga och kan ta slut efter några år. Dålig konstruktion?!

Problem med takantenn

Tak antennen på C5 drabbas lätt av korrosion. Den kan fastna redan efter en kort tid, verkligen fastna!! Det kan hända att du inte får loss den när du skall tvätta bilen hur du än försöker. Biltvätten får ställas in och även när du kommit hem och har tillgång till verktyg och rostolja kanske du har svårigheter att få loss antennen. Ett STORT-litet problem!

Obekräftat rykte om felaktiga golvmattor

Visserligen bygger denna sida till stor del på påståenden från enskilda som skulle kunna kallas rykten. Det mesta har dock någon form av bekräftelse från t ex verkstadspersonal.
Nedanstående är emellertid så pass konstigt att det måste betraktas som ett rykte i dess sanna bemärkelse.

Det påstås att ett antal Citroen C5 sålts med golvmattor som är gjorda för Mercedes. Detta kan tyckas enbart konstigt och inte så farligt om mattorna passar. Tyvärr säger dock samma källa att mattan på förarplatsen inte passar riktigt. Detta har i flera fall lett till att gaspedalen fastnar om man trycker den i botten. Stämmer detta är det naturligtvis farligt och mycket allvarligt. Du bör därför kolla märket på dina golvmattor för säkerhets skull.

Mer Problem kring bilens datorisering

C5 har tydligen flera datorer som styr olika funktioner, bl a verkar en dator styra ljus, fläkt, vidrutetorkare, värmesystem, radio m fl basala funktioner. De olika datorerna kostar mycket pengar och de verkar sakna vettiga backupsystem vilket är närmast skandalöst. Om man gör sig beroende av datorer är backupsystem en självklarhet. Den dator som styr bl a ljuset har rapporterats förlora funktionen helt eller delvis. T ex kan vidrutetorkare och spolning plötsligt sluta fungera utan att det egentligen är något fel på dessa funktioner. Lampor kan sluta fungera, vilket är mycket allvarligt. Radio och CD kan börja krångla, allt beroende på dator och inte egentligen på något fel på utrustningen.
Citroen liksom andra biltillverkare måste göra något åt detta. Det är tveksamt om kunden egentligen efterfrågar datorisering på denna nivå som gör att man blir helt utlämnad till märkesverkstäder när något krånglar och som gör reparationer till en mycket mycket dyr historia. Flerdubbla backupsystem och enkla system för att reprogramera denna typ av datorer är en absolut nödvändighet om denna utveckling skall fortsätta.
En förlängd elektronikgaranti på minst 8, helst 10 år borde också införas.

Problem med hjullager?

Vi publicerar här nedan ett kortfattat läsarbidrag som får tala för sig själv. Vi har inte någon uppgift om hur vanligt det är med hjullagerproblem, men även som engångsföreteelse är det märkligt om hjullagren är slut redan efter 6000 mil. När det gäller problem med färddatorn har detta bekräftats från flera håll och den självklara lösningen är här att förlänga elektronikgarantin till t ex 10 år. Pressen blir då stor att ha bättre produkter och lösningar samt kanske framför allt mindre datorisering.

Synpunkter/Textbidrag:

Jag har en 3år gammal C5 ,6000mil. Har haft problem med felmeddelande i färddatorn. Nu är hjullagren slut på båda framdäcken . Dånar fint när man kör mer än 30 km/timmen. Ska det vara det på en 3årig bil?=dåligt!!

Textbidrag 060525

Synpunkter/Textbidrag:
Ägare till en C5 Hdi 2,0 11 000 mil har drabbats av samtliga fel som är uppräknade på er sida. Kan plussa på med ett till, det senaste hände i går 24/5 2006 då en remmskiva delade på sig. Kan således inte använda bilen. Det som skulle bli ett billigt bilägande håller således på att ruinera mig. Körde förut BMW men tyckte att det var dyrt om man jämförde med Citroen men nu vet jag bättre.

P.S Mycket missnöjd.

Problem med avgassystemet

Avgassystemet på C5 har en tendens att relativt snabbt rosta sönder alldeles framför bakre ljuddämparen. Det som är extra knepigt för den som råkar ut för detta är att det rör som rostar av är direkt sammanhörande med katalysatorn som sitter en bit längre fram. Någon reparationssats för detta finns enligt uppgift inte. Uppgiftslämnaren lyckades dock efter mycket tjat få fram ett kort mellanstycke som fungerade. Dessförinnan hade han upprepade gånger uppmanats att lämna in bilen för att genomföra betydligt större åtgärder än nödvändigt, innebärande byte av hela bakre ljuddämparen till en kostnad av över 4.000kr inklusive arbete. Någon standardljuddämpare finns enligt samma verkstad inte att tillgå utan man måste välja en ny rostfri variant mycket dyrare än orginalet. Ett problem just med citroen är deras egen variant av rörkoppling som utesluter att använda standarddelar För de flesta som inte lyckas få fram det mellanstycke som nämns ovan(och som egentligen inte existerar!??) blir detta således en dyr affär.

Problem med tändspole

Textbidrag 061019
Vid ett par tillfällen var jag inne med ett fel, där bilen betedde sig konstigt vid start och ett felmeddelande kom upp.Verkstaden släckte ´som dom kallar det´ ner felet. När samma fel uppstod vid garantitidens utgång konstaterade verkstaden att det är fel på tändspolen.Jag blev heligt förbannad och hänvisade till tidigare verkstadsbesök och fick den då utbytt på garanti. Det var dockinte slut på eländet. Ca 1 år efter uppstod ett annat fel som innebar att jag var tvungen att byta ventillyftaren till en kostnad på ca 12000kr, och detta felet kan enligt verkstaden vara ett samband med tändspolen, men det vill dom inte åtgärda eller upplysa om i förstaskedet för risken är att verkstaden då får ta det på garanti. Jag kunde i mittfall använda motorgarantin med en självriskpå 3000kr. Jag har bestämt att anmäla saken till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).
HälsningarBengt

Problem dörrlås

Infört 061020.Gäller årsmodell 02. Okänt om det är korrigerat på senare modeller.
Dörrlåsen på C5 har ett problem som hör samman med en svaghet i konstruktionen av själva handtaget. Det visar sig att den innre delen av detta är mycket tunn just där påfrestningen är som störst. Handtaget kan därför inte sällan gå av, vilket vid oturliga förhållanden kan vara mycket besvärligt. Det är inte lätt att byta ut själv , men det går för den som är händig. Man bör be om en arbetsbeskrivning hos verkstaden för att undvika misstag och skada ineriören på dörren eftersom hela insidan måste lossas. Kontakt med verkstadspersonal bekräftar att problemet inte är ovanligt.

Problem med läckage från oljesystemet till servo för styrning, fjädring mm

Infört 061020. Okänt om problemet åtgärdats på nyare modeller.
Oljeläckage i servosystemet är ett problem som flera drabbats av. Ett tecken på att något är fel är ett vinande ljud framifrån vid start. Var uppmärksam på detta och kolla direkt oljenivån för sevosystemet(under motorhuven tv under täckande plastskydd). Kostnaden för reparation är dyr eftersom hela paketet måste bytas ut. (Minst 5-6000kr).
Kommentar från verkstadspersonal, "Det brukar låta för djävligt från servopumpen", antyder att problemet inte alls är okänt utan kanske t o m vanligt.

Problem med metalldetalj på växelspaken

Infört 061022 Gäller tidigare modeller. Okänt om problemet kvarstår på de nyare.
På växelspaken sitter en plåtdetalj av aluminium upptill på den sida som vetter bakåt. Denna plåt kan släppa i kanten och då utgör den både ett irritationsmoment och en källa till mindre skärsår. Kanten kan nämligen vara mycket vass och om man är oförsiktig när man växlar så rispar man sig eller skär sig. Okänt hur frekvent detta problem är, men det verkar inte vara okänt bland verkstadspersonal som jobbar med citroen.

Ett antal problem rapporterade från C5 ägare utanför Sverige
Kom in 31 oktober 2007. Publiceras av tidsskäl på engelska

Bought the car C5 2.0I in January 2002. Major problems and subsequent expensive repairs after 5 years of use make it a car very difficult to maintain and have low resale value. The problems I encountered with this car are:

 • Sticky dash board and plastic parts – it does not look to be a tropicalised model. Experienced sticky surface and browning of plastic parts on dash board and glove cover and door handles.
 • Hydraulic suspension oil leak – Had the pipe repaired not less than 3 times so far.
 • The cushion foam in the driver seat cracked after 1 year of use. Tried to claim it from the dealer and failed, saying that it was not under warranty.
 • Fuel tank expanded and caused the rim cover to break off. The result is the dangerous fuel leak if the tank is more than half-filled. The new rim cover could not be screwed onto it due to enlarged rim diameter. New fuel tank had to be fitted, together with the new pump since the plastic part was also cracked. Repair cost: US$500. This is the first time I ever changed the car fuel tank. I have used other cars before but never ever had the notion that fuel tank needs to be replaced!
 • The plastic dust cover of automatic gearbox cracked and broke on the 3rd year of use. There is no simple replacement of the cover. The gearbox assembly came in complete module and cost at least US$200.
 • Reverse gear spoilt – The plastic component in the gear box broke and so could not start the engine. It happened about 6 months ago in an afternoon. Repair mechanic could only come in the evening, i.e. 4 hours later. Luckily he had the spare part and knew how to repair it quickly. Otherwise I would have to leave the car there and had to keep vigil until morning, since the place there was known to be not quite safe in the still of the night. I could have lost all the 4 tyres and had the car windows broken.
 • ABS (Anti-lock Braking System) fault – It happened only last week and has to be replaced. The cost: US$1100.
 • Left Armrest in the passenger seat is out of place and cannot fold down properly – According to the mechanic, the repair cost would be about US$120.
 • The left foglamp and sidelamp blew quite fast lately – Electrical fault is suspended. But since the bulb is not really expensive (ca. $1.50 per pc), so can relatively tolerate this problem (until the big issue blows up).
 • The coil malfunctioned and fuel distribution was affected. The mechanic had to help me to find used spare to cut down repair cost.
 • The left rear view mirror points upwards instead of downwards when reverse gear is engaged rendering it useless to serve its purpose. There is no way to adjust it downwards there and then unless you have set the control in the neutral position in the first place to make sure you get the clear view first. Clearly a case of electrical fault.

With so much problems that exist in the car, I strongly feel that I would not buy another Citroen car or even recommend it to friends or relatives.

Problem med bluetoothfunction och compatibilitet?

I am a happy owner of a C5 of 2006. My Nokia N73 GSM phone basically works, but functions for phone book etc. do not work.

Problem redovisning C5 Kombi

Har en C5 kombi med ca 3000 mil på nacken. Följande fel har konstaterats och till en vis del åtgärdats på good will.
Parkerings sensor bak slutade fungera, byte good will, bakrutan kortsluten och öppnas själv alt går inte att öppna alls, åtgärdad och uppgraderad som good will, handbromsen fungerar inte på den vänstra bakhjulet, ska kräva good will eftersom service å +5000 papp gjordes före ca 3 veckor sedan, har ganska små händer men lyckades inte med glödlampsbyte, åkte till verkstad på "utbildning" men det tog + 1 timme för en erfaren mekaniker att byta 4 st lampor, konstruktörerna lyssnar inte på verkstadsrapporter enl mekanikern, skärpning! Bromsarna skriker friskt dock lite mindre efter smörjning med vit litium fet tror jag (obs spekulation men den är definitivt vit) och bromsarna står för ca 1000 kr av verkstads notan.
Annars en otroligt bekväm och praktisk bil som drar ca 0,75 l/mil (0,56-0,98 l/mil)!

Problem Bromsar! OBS Gäller C4??

Textbidrag 080605: Citroén C4 -05Hela vänstra bakoket lossnade utan förvarning, normal körning, dock jobbig reaktion när bromsen inte tog. (finns det inte 2krets system längre?)

Problem med parkeringssensorer

Textbidrag080712

Jag har en Citroen C5 personbil årsmodell 06 som gått 2800mil. Bilen är uthämtad oktober 05. Dvs den tvååriga fabriksgarantin har gått ut.
Nyligen så lade parkeringsassistansen av både fram och bak. Jag har hört att Citroen har problem med dåliga anslutningskontakter inanför stötfångarna, som gör att de oxiderar, och med detta så kan censorerna gå sönder.
Hörde av någon att Citroen skulle ha förlängt garantin för trasiga sensorer till tre år?
När jag talade med Citroen i Lunda, så var detta inte så självklart. Betalning för trasiga sensorer måste sökas på Citroen Danmark, och eventuellt fås som "goodwill" arbetskostnaden får man hur som helst stå för själv. Är det någon som har råkat ut för samma problem?
Varför åtgärdar inte Citroen felet när bilen lämnas in för service (under gar.tid) ?

Problem med växellåda/transmission

Textbidrag 081108.
Here is some information sent from C5 owner in UK The 2.0 hdi C5s can judder at 50-55mph, holding the clutch down the vehicle does not judder. There is no known diagnostic check to identify the fault, replacement clutch or gearbox is usually suggested but old parts are used in these replacements so the problem is still there.

Textbidrag 081125

Tänkte kolla om det stod nått om spolarpump vindruta. Den är nu trasig och lär vara vanligt. Den pumpar normalt antingen till vindruta eller bakruta beroende på hur strömmen går till den (polvändning). Diagnostiskt är att det spolar på bakrutan när man vill ha spolning på vindrutan. Sitter den lättåtkomlig för inspektion/byte? Nej, man måste riva halva bilen för att komma åt…

Jag läste om andra fel och jag råkar vara en av de som gasen hängt sig i 90 km/tim på mindre landsväg. Jag stängde av motorn när jag inte hade kontroll längre och tryckte på varningsblinkers. Well, enl Citroen låg det felaktigt gummimatta av fel märke som var för stor och som låg ovanpå den lösa textilmatta som medföljer. Det är viktigt att mattan sitter fast på ”knopparna” vid förarstolen, annars kan mattan långsamt glida framåt och hamna i kläm mellan gaspedalen och den klack som finns där. Då kilas pedalen fast och så blir det nervöst…

Parkeringscensorer ett löst Problem?/Kontakta annars Citroen

Hej! Jag har haft en hel del duster med Björn Sundin på Citroën angående parkeringssensorerna. Plötsligt har Citroën Sverige backat (“goodwill” januari 2009) och bytt ut samtliga åtta sensorer på min snart fyra år gamla C5:a! Jag fick höra att den metod som tidigare använts för att isolera kontakterna inte var tillräcklig, vägsaltet tog sig genom tätmassan. Nu har ett mycket säkrare och väl beprövat material använts. Hoppas det håller nu. Tidigare hade jag en Volvo 740, där såg man alla hörn. Men på C5:an så är det ganska bekvämt med sensorer eftersom man ej kan se bilens hörn. Annars har jag inga fel att rapportera på denna bil, alla glödlampor (likaså xenon) har hållit sedan köpet (mars 2005) frånsett positionslamporna fram dock, men de får jag utbytta vid varje service. M testcenter har ej kunnat hitta några fel på bilen, så det är bara att hålla tummarna.

Problem med avgassystemet

Information sent from C5 owner
I have had this car for 5 years, and needed to change the central exhaust section (pipe only) Citroen would only do a half-system, cost £1,458.Their parts book does have the pipe only cost ca £55, but when ordered, it does not fit! The car is only worth about £1,500 on the market, but to me much much more! How stupid is that!!!

Kommentar: Det finns många rapporter om liknande problem vid behov av reparation av avgassystemet. En svag punkt finns t ex strax framför bakre ljuddämparen som är lätt åtgärdad med en kort rörstump. Avgasystemet kan efter en sådan enkel reparation hålla många tusen mil. Mitt eget har hållit i 10.000 mil efter en sådan enkel åtgärd. Verkstäder uppmanar trots detta många att byta hela eller delar av systemet. Citroen bör göra något åt reservdelsituationen och policyn beträffande dessa delar

Problem??

Hör av dig till oss och rapportera eventuella problem som du upptäckt på din Citroen C5.
Jag / Vi tar även gärna emot information om problem med Citroens övriga bilmodeller.

Bidrag kan lämnas genom att du använder vårt kontaktformulär eller genom att skicka ett vanligt mail till: po@dinegensida.com

Jag/Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande refusera och/eller redigera insända bidrag.

 

Tillbaka till sidans topp

 

Websidan www.citroenagare.info avses ingå i ett kluster av sidor på minst fyra olika språk. Sidorna är under utbyggnad och tanken är att de på sikt skall omfatta alla citroens bilmodeller. Du kan se den mer kompletta utformningen av den svenska sidan via denna   länk.  

  

 

Utveckling och skötsel av dessa sidor kräver mycket tid och arbete och de är därför till salu. Minimibud för samtliga sidor i klustret är 55.000 Euro. Jag förbehåller mig fri prövningsrätt beträffande både bud och budgivare / PO Sylwan                                   

  

 


Webtjänster

Tradera bilmarknad

bilmarknadsöversikt

Blocket köp o sälj