Samtalspartner coaching

   

Samtalpartner erbjuder coaching/handledning till företag, organisationer och privatpersoner. Coaching har tidigare traditionellt använts inom idrottsvärlden och i annan verksamhet där personliga topprestationer krävs. Med tiden har det även blivit alltmer populärt som ett redskap för personalutveckling och ledarskapsträning.

OBS! Det måste framhållas att en tilltagande begreppsförvirring råder inom området coaching-personalhandledning-terapeutisk behandling. Traditionellt bör coaching skilja sig från behandling, stödsamtal och traditionell handledning på så sätt att coaching ges med ett från början uttalat syfte och/eller utifrån en viss från början klarlagd målsättning. I företags- och organisationsvärlden är gränsen mot traditionell handledning av ledning och/eller personal dock alltmer flytande och mycket av det som tidigare kallades handledning kallas idag coaching. Även inom behandlingsområdet har det numera blivit så att alltfler människor som tidigare sökt sig till olika sorters terapeutisk behandling numera efterfrågar coaching. Många snabbutbildade coacher tar sig också an dessa hjälpsökande med mycket skiftande resultat.

Samtalspartner erbjuder såväl mer målinriktad coaching som mer traditionell handledning av ledning och personal. Vi hjälper också till med olika typer av handledningsanknutet personalstöd såsom t ex rehabilitering, karriärplanering/omställning och grupputveckling/teambuilding. Vi erbjuder anpassat stöd till såväl enskilda chefer som hela ledningsgrupper. Vår TotalCoaching är ett unikt koncept!

Samtalspartner arbetar alltid behovsorienterat, dvs vi gör vårt bästa för att tillgodose de behov våra klienter har. Vårt arbete inleds med något slag av behovsinventering som kan utgöra alltifrån ett kort inledande samtal till mer omfattande inledande studier. Beroende på hur behoven ser ut kan vår coaching/handledning ibland bli mycket processinriktad och djupgående, medan den andra gånger är betydligt mer avgränsad och målfokuserad.
Vi arbetar personorienterat och flexibelt samt strävar alltid efter ett maximalt utbyte med hög potential för förändring, fokusering, kreativitet och handlingskraft. Begrepp som lust och entusiasm är viktiga i vårt arbete.
Områden som mer eller mindre alltid berörs vid coaching/handledning är den värdemässiga motivationsgrunden och självbilden samt mål och syfte liksom även beteenden och strategier.

Eftersom kropp och psyke är nära sammanlänkade kan en coachingprocess ibland om klienten önskar detta även behöva innefatta kroppsorienterat målarbete samt avspänning och arbete för att uppnå en förbättrad kroppsupplevelse och balans. Våra kunskaper om Gestaltterapi, zenmeditation och
Tai chi chuan
är i detta sammanhang till god hjälp.

 

Se även under avsnitten handledning,   omställning och grupputveckling/konflikthantering.

För intresseanmälan eller frågor kontakta oss på tel: 018 – 51 03 62 eller
0708 – 55 85 33 eller använd denna    e-postlänk.

Aktuella kurser och program

Resmål

 

KIM-Human org
Resurs för företagsutveckling

 

Copyright © 2015-> Per-Otto Sylwan

 

PO Samtalspartner, Musikvägen 34, 756 50 Uppsala
Tel: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33

Tillbaka till sidans topp

 

                                  

 

 
Om
samtalspartner