köp vårt fantastiska 7 delade reseflugspö
Köp vårt eget
reseflugspö

Produkter friluftsliv och camping Produkter friluftsliv och camping


Fiskebilder


Se André Bruns
Islandsvideo


Sverigeväder


Fiskebilder 2007

Söktjänst för aktiviteter och upplevelser

Länkar fiske uteliv


Res till IrlandSportfiskegiganten


Amerikansk fiskeportal


Få våra utskick   
och erbjudanden 

Namn

epostadress

Fisket i vackra Svartá hotat av kraftverk!

Svartá i Bardardalur är en fantastisk liten älv med ett unikt fiske och dess miljö är unik för isländska förhållanden. Här har många sportfiskare haft mycket fina upplevelser av såväl fiske som natur under många år. Svenskar har fiskat regelbundet i älven i över 2 decennier.
Fisket har tidigare främst arrangerats av Flugfiske i Norden och deras guide Jan Sekander. Det senaste decenniet har även Ulf Berglund som driver företaget Bergslagsfiske i Kolsva haft några veckogrupper dit varje år. Det finns alltså en relativt lång tradition att falla tillbaka på och många flugfiskare från Sverige har mycket gott att säga om Svartá.


Svartá ligger en bra bit upp på höglandet på norra Island mellan Akureyri och Husavik

Älven rinner upp från en sjö, cirka 400 meter över havet, och faller efter ca 16 km ut i den större Skjálfandafljót ca 230 meter över havet. Ungefär halvvägs förenas Svartá med Sudurá som har sitt källflöde i landets största lavafält, Ódáðahraun, inne i orörda höglandet. När man fiskar i Svartá har man en fantastisk utsikt över några av höglandets mest välkända bergsmassiv Dyngjufjöll, Bárðarbunga, Trölladyngja, Herdubreid samt bergen söder om Mývatn.

Miljön runt Svartá präglas av frodig höglandsvegetation med en livlig insektsfauna och varierat fågelliv. I älven finns både öring och röding och storleken på fisken är mycket mycket bra.


Några av de fina polerna i Svartá

Naturen är en oas och det föreslagna kraftverksbygget kommer att innebära oåterkallelig och irreparabel skada om projektet genomförs. Ca 3km av älven kommer att ledas av och bli mer eller mindre torrlagd. Livsmiljön för insekter, fiskar och fåglar drabbas hårt. Stora och viktiga våtmarker i området med gräsbevuxna öar och holmar kommer att försvinna. Den välkända ravinen Svartárgil med dess strida forsar kommer att förändras radikalt. Ljudmässigt kommer miljön att störas av trafik och brus från reaktorsbyggnader.
Om förslaget förverkligas, kommer Svartá med omgivning att klassificeras som industriområde vilket väsentligt minskar värdet av området som ett av de mer framstående på Island när det gäller fiske och annat friluftsliv.

Under decennier har Svartá varit mycket uppskattad av oss sportfiskare (catch-release). Enligt en rapport från Veiðimálstofnun (Institutet för sötvattenfiske) kan man dra slutsatsen att fisket kommer att försvinna i krafverksområdet och starkt påverkas i dess närmaste omgivning. Dessutom kan även konstateras att det Isländska Institutet för arkeologi anser att alla arkeologiska fynd i området riskerar att drabbas mycket allvarligt.

Enligt mina kontakter bland fiskefolk på Island och då även relativt kända och prominenta personer som är aktiva fiskare så finns stort behov av att planerna på utbyggnad av Svartá uppmärksammas.
De bolag som arbetar med utbyggnadsplaner gör sitt bästa för att hålla planerna hemliga så länge som möjligt samt förkorta remisstider mm och man driver inte sällan igenom små utbyggnader halvt i smyg för att senare komplettera med större utbyggnader när ett område väl blivit drabbat.
När det gäller Svartá så är planerna ännu jämfört med andra större utbyggnader på Island fortfarande relativt blygsamma. Ur ett långsiktigt perspektiv finns dock stora risker på en vidare utbyggnad såväl i Svartá som på andra håll.


En av de mer strida forsarna i Svartá

Det finns krafter både politiskt och kommersiellt som driver en ganska hänsynslös politik i förhållande till behovet av att bevara och skydda viktig natur på Island. I sammanhanget bör framhållas att Isländsk turism växer mycket kraftigt och att det är just den relativt orörda naturen som är en viktig motor i ökningen.
Det tilltänka kraftverket i Svartá är ett av flera liknande projekt.

En kort beskrivning av projektet

Ett 12 meter högt kraftverk planeras, följt av en mer än 3 km lång torrlagd älvfåra som skär av Svartás öppna flöde ut i älven Skjálfandafljót. En rännil på 3 av 23 m3 tillåts sillra fram i en fridlyst del av Bárðardalur till priset av futtiga 9,8 mw vilket är precis under gränsen, 10 mw, för att obligatorisk konsekvensutredning för omgivande natur enligt lag skall krävas och offentliggöras!
Det här lilla kraftverket är ett i raden som »smygs« in och sällan blir föremål för debatt som större anläggningar. Vilket för tankarna till konceptet med minikraftverk i Sverige; små anläggningar i skymundan som ger blygsam energieffekt men orsakar stor skada på vatten och natur. För bara några år sedan pläderade en politiker i norra Sverige oblygt för utbyggnad av biflöden till de mycket få hittills skyddade nationalälvar vi har kvar. Stor skada för marginell vinst.

Ett antal liknande små kraftverk i har byggts i flera älvar på Island under de senaste åren och andra planeras under kommande år. De här relativt små utbyggnadera räknas inte med och diskuteras inte när man planerar utbyggnad av de stora älvarna på Island. Nästan ingen lägger därför märke till hur de smygs in och man slipper på så sätt den stora debatten om miljövård och energiutbyggnad som främst drabbar de stora kraftverken.
Det är kommunen Þingeyjarsveit som sköter proceduren och har makten att ge det formella tillståndet när det gäller Svartá. En ökad kännedom om projektet med åtföljande debatt kan eventuellt ge anledning till ett offentligt ingripande från Skipulagsstofnun ríkisins (Statens planeringsinstitut) och kanske skulle man på så sätt kunna få en ändring av beslutet?

Vi Svenskar kanske kan sägas inte ha med detta att göra. Här finns dock så unika naturvärden att de knappast återfinns någon annanstans i världen och på så sätt angår detta oss alla.

Flugfiske i Norden som med sin guide Jan Sekander var först ut i Sverige att ha regelbundet fiske i Svartá uppmärksammar problemet med utbyggnad av Svartá och du kan läsa vad chefredaktör Thommy Gustavsson skriver på ledarplats i deras första nummer 2016. Länk till FiN finns här: Flugfiske i Norden.
Jag vill uppmana dig som har något att säga om Svartá som kan hjälpa våra Isländska vänner att bidra om du kan och vill.
Det går bra att kontakta mig eller min vän Baldur Sigurdsson via mail eller telefon. Baldurs mail: balsi@hi.is eller telefon +354-6933841. Baldur talar bra svenska.

Du som fiskat i Svartá är välkommen att skriva en kort! kommentar så publicerar jag gärna detta nertill på den här sidan

Vänliga fiskehälsningar

PO Sylwan / Fiskepartner
tel:0708-55 85 33 el 018-51 03 62
mail: po@samtalspartner.se

Islandskartor

 

  Du når oss på telefon: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33 eller via e-post:  po@samtalspartner.se

  

Tillbaka till sidans topp

 

PO Fiskepartner, Musikvägen 34,, 756 50 Uppsala
Tel: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33

Copyright © 2009 by Per-Otto SylwanOm
Fiskepartner


Havsfiske Island


Fisketurer på Island