Om Gestaltterapi

PO Samtalspartner

PO Samtalspartner är ett litet nätverksbaserat tjänsteföretag som erbjuder psykoterapi/gestaltterapi till enskilda och par/familj och konsulttjänster med coaching, handledning och mentorsskap inom bla ledarskap och personalutveckling. Verksamheten har sin bas i Uppsala.

Bild på Per-Otto Sylwan

Om mig

Mitt namn är Per-Otto Sylwan. Jag bor i Uppsala och jag har arbetat som Gestaltterapeut i mer än 35 år. Mitt yrke är att hjälpa människor och att få dem att må bra och trivas med sina liv.

Min bakgrund och utbildning är bred, med examina i biologi/fysiologi, juridik, gestaltterapi och drama.
Jag är även utbildad i zenmeditation och Tai chi chuan under åren 1975-1984. Min lärare var Jacgues Dropsy från Paris.

Jag trivs med att hjälpa människor och i min verksamhet som gestaltterapeut och konsult upplever jag regelbundet stimulerande möten med människor som vill vidareutveckla sina liv och göra dem bättre.

Mitt CV

Sylwan Per-Otto: Universitetsexamina/utbildningar vid Uppsala universitet: Biologi(spec fysiologi)1974, Drama 1976, Juridik 1988. Amanuens/assistent i zoofysiologi 1971-74. Dramalärare 1976-79. Praktiserande gestaltterapeut sedan 1981(1979 under handledning). Inriktning: Gestaltterapi kombinerat med diverse kroppsterapeutiska tekniker och NLP samt psykodynamisk objektrelationsteori.
Gestaltterapiutbildning 1978-81, 1350 timmar inom Stockholms Gestaltcentrum i samarbete med "An International Gestalt Training Community". Huvudlärare Sidney Gershensson, LSCW, Lic No 2988 State of California. Under utbildningsåren utfördes under 1611 timmar terapeutiskt arbete med grupper 1130 tim och enskilda 431 tim. Handledning för detta arbete gavs huvudsakligen av Sidney Gershensson och Torbjörn Fjellström. Som helhet bestod den treåriga utbildningen sålunda av 2961 timmar(1350 tim teori och 1611 tim praktik). Det bör betonas att detta är ett betydligt större antal utbildnings- och verksamhetstimmar än vad som är praxis för en treårig terapeututbildning.

Närliggande Utbildning och erfarenhet: Psykodynamiskt orienterade teoriseminarier och handledning inom olika områden 1981-87; NLP 1981-82; Zenmeditation (sedan 1975); Tai chi chuan (sedan 1975); Diverse kroppsorienterade terapi- och avspänningstekniker från 1975 och framåt. Enskild utbildning i Laserbehandlingsmetodik åren 2005-06 samt vidareutbildning i seminarieform årligen från 2007. Är medlem i Svenska LaserMedicinska Sällskapet, SLMS.

Under åren 1989-2002 har jag arbetat som deltidspolitiker på toppnivå i Uppsala-Stockholms området. Jag har varit aktiv i såväl Landstingsstyrelse och Länsstyrelse samt i övrigt innehaft flera "tunga" styrelseuppdrag såsom bl a Akademiska sjukhusets styrelse och arbetsutskott, Mälardalsrådets styrelse samt styrelsen för Skatteförvaltningen i mälarregionen. Mina erfarenheter från det politiska området är ett mycket bra komplement som ger mig förståelse och erfarenheter för att arbeta med organisations- och ledningsfrågor.
Från år 2002 har jag avsagt mig alla politiska uppdrag och arbetar helt opolitiskt

Nuvarande verksamhet: Privatpraktik i Uppsala huvudsakligen med enskilda vuxna samt par. Närliggande arbete som handledare och coach för personalgrupper och enskilda. Ledningsutveckling. Utformar behovsanpassade seminarier till klienter och kunder. Arbetar även med friskvård och Medicinsk Laserbehandling, LLLT samt med rekreationsverksamhet på Island, främst fiske. Är verksam i ett proffessionellt nätverk av konsulter.
Företag: Institutet för Kris och Gestaltterapi (IKG), Musikvägen 34, 756 50 Uppsala. Tillagt firmanamn PO Samtalspartner
Tel: 0708-55 85 33. Hemsida:www.samtalspartner.se

Kontakta mig gärna på tel: 018 – 51 03 62 eller
0708 – 55 85 33 eller använd denna    e-postlänk.

Copyright © 2017->Per-Otto Sylwan

 

Tillbaka till sidans topp

  


 

  Mottagningsadress: Kålsängsgränd 10C Uppsala


Webbmaster PO Sylwan Samtalspartner, Musikvägen 34, 756 50 Uppsala, Sweden
Tel: 018-51 03 62 eller 0708-55 85 33

Copyright © 2017--->Per-Otto Sylwan

 

 

 

      

Till fiske på Island

       
till Laserpartner laserbehandling      
till Samariten Friskvård